Súťaž - Leto v Autoškole AKADÉMIA 2015

vložil: Rastislav Bernát počet komentáov: 0

Súťaž: Leto v Autoškole AKADÉMIA 2015

Termín súťaže: od 7.7 do 9.9.2015

Do žrebovania je zaradený každý študent Autoškoly Akadémia prihlásený do kurzu v termíne od 7.7 do 9.9. 2015 pri splnení nasledovných podmienok:

- je riadne zapísaný do kurzu v Autoškole AKADÉMIA a má pridelené identifikačné číslo (matričné číslo),

- má doklad (potvrdenie) o kompletnom zaplatení kurzu,

- žrebovanie sa uskutoční na športovo-spoločenskej akcii: „Kotlík Technickej fakulty 2015“ dekanom TF

- miesto žrebovania: areál Autoškoly AKADÉMIA,

- predbežný termín žrebovania 10.9.2015 (zmena termínu vyhradená po dohode s vedením fakulty).

POZOR !!! Zmema termínu žrebovania 9.10.2015 počas Autosalónu 2015

Späť