Seminár SKVZA a ODVS TF SPU v Nitre - JISCD Digitálna autoškola JISCD

napísal (počet komentárov: 0)

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl v spolupráci s ODVS TF SPU v Nitre, zorganizovala dňa 4.3.2017 seminár k JISCD - Digitálna autoškola, ktorý oboznámil členov komory v Nitrianskom kraji s celkovým fungovaním JISCD v oblasti realizovania kurzov v autoškole. Členovia komory boli zaškolení na najnovšie zmeny vo fungovaní JISCD  pri prevádzkovaní základných, doškoľovacích kurzov a kondičných výcvikov. Diskutovalo sa o aktuálnych problémoch pri realizácií teoretickej a praktickej výučbe. Taktiež sa pripomienkovali nedostatky JISCD, ktoré je potrebné v najbližšom období odstrániť. Predseda komory informoval, že o problémoch sa neustále diskutuje na úrovni ministerstva a prisľúbil, že na ich odstránení sa aktívne pracuje. Seminár podporilo takmer 50 členských základní v Nitrianskom kraji. Aktívna účasť jednotlivých členov výrazne prispela k odbornosti seminára a k bližiemu dosiahnutiu cieľa bezproblémového fungovania digitálnej autoškoly.

Späť