OTVORENIE ONLINE KURZU
25.02.2021 16:00

OTVORENIE ONLINE KURZU
09.03.2021 16:00

OTVORENIE ONLINE KURZU
18.03.2021 16:00

OTVORENIE ONLINE KURZU
30.03.2021 16:00

Aktuality

napísal (počet komentárov: 0)

Počas Autosalónu-autoshow 2015 v Nitre dňa 9.10.2015 bol dekanom Technickej fakulty vyžrebovaný výherca Letnej súťaže o vodičský kurz. Výhercom je Zuzana Németová z Nitry, ktorá si z rúk dekana TF SPU v Nitre prevzala symbolický výherný kupón.

Vedenie Technickej fakulty ako aj celý kolektív autoškoly Akadémia srdečne blahoželajú k výhre a prajú veľa kilometrov bez nehody.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta SPU v Nitre zorganizovala spolu s vedením COOP jednota Slovensko,  dňa 29.5 2015 pre deti zamestnancov SPU ako aj materské a základné školy v Nitre  Dopravné MDD 2015. Slávnostná akcia bola v priestoroch Autoškoly AKADÉMIA, kde detičkám program spestrili inštruktori autoškoly jazdou na autách, traktory a motocykloch.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta prostredníctvom Oddelenia dopravnej výchovy a služieb v  spolupráci so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl SR (SKVZA) so sídlom v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 22.1.2015 v kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zorganizovala seminár k digitalizácií prevádzky autoškôl v Nitrianskom kraji.