OTVORENIE KURZU
31.03.2020 16:00

OTVORENIE KURZU
07.04.2020 16:00

OTVORENIE KURZU
16.04.2020 16:00

Aktuality

napísal Rastislav Bernát (počet komentárov: 0)

Dlžka trvania kurzu vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Dĺžka vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

napísal Rastislav Bernát (počet komentárov: 0)

Preventívne opatrenia autoškoly v súvislosti so šírením koronavírusu

V súvislosti zo šírením koronavírusu Vás chceme informovať o obmedznom režime fungovania Autoškoly Akadémia.

Autoškola Akadémia na základe príkazu rektorky zrušila kontaktnú teoretickú a praktickú výučbu od 9.3. do odvolania. Taktiež boli zrušené všetky termíny záverečných skúšok PZ SR určené do 31.3. 2020. Zrušené termíny budú preložené podľa ďalších pokynov PZ SR na ďalšie obdobie po  stabilizovaní situácie s koronavirusom.

Z následného Nariadenia vlády SR zo dňa 15.3.2020 je prevádzka Autoškoly Akadémia zatvorená na 14 dní. Konzultácie, prihlášky a žiadosti do autoškoly  na udelenie vodičských oprávnení je možné posielať elektronicky: rastislav.bernat@uniag.sk, prípadne na WatsApp alebo Messenger Autoškola Akadémia (0903260306). Následne Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.

napísal Rastislav Bernát (počet komentárov: 0)

Prianie do Nového roku 2020

Kolektív autoškoly praje všetkým svojím priaznivcom a budúcim uchádzačom v Novom roku 2020 veľa zdravia, šťastia lásky, pracovné úspechy a hlavne veľa kilometrov bez nehody.

napísal Rastislav Bernát (počet komentárov: 0)

Študenti TF SPU v Nitre  navštívili závod KIA Motors Slovakia s.r.o, s cieľom oboznámiť sa s výrobným závodom a jeho strediskami. Cieľom exkurzie vo výrobnom závode KIA bolo previazať teoretickú časť vyučovacieho procesu s praxou a rozšíriť všeobecný prehľad študentov v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku.

napísal Rastislav Bernát (počet komentárov: 0)

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl v spolupráci s ODVS TF SPU v Nitre, zorganizovala dňa 4.3.2017 seminár k JISCD - Digitálna autoškola, Aktívna účasť jednotlivých členov výrazne prispela k odbornosti seminára a k bližiemu dosiahnutiu cieľa bezproblémového fungovania digitálnej autoškoly.