OTVORENIE KURZU
28.01.2020 16:00

OTVORENIE KURZU
06.02.2020 16:00

OTVORENIE KURZU
20.02.2020 16:00

Aktuality

vložil: Rastislav Bernát počet komentáov: 0

Prianie do Nového roku 2020

Kolektív autoškoly praje všetkým svojím priaznivcom a budúcim uchádzačom v Novom roku 2020 veľa zdravia, šťastia lásky, pracovné úspechy a hlavne veľa kilometrov bez nehody.

vložil: Rastislav Bernát počet komentáov: 0

Študenti TF SPU v Nitre  navštívili závod KIA Motors Slovakia s.r.o, s cieľom oboznámiť sa s výrobným závodom a jeho strediskami. Cieľom exkurzie vo výrobnom závode KIA bolo previazať teoretickú časť vyučovacieho procesu s praxou a rozšíriť všeobecný prehľad študentov v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku.

vložil: Rastislav Bernát počet komentáov: 0

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl v spolupráci s ODVS TF SPU v Nitre, zorganizovala dňa 4.3.2017 seminár k JISCD - Digitálna autoškola, Aktívna účasť jednotlivých členov výrazne prispela k odbornosti seminára a k bližiemu dosiahnutiu cieľa bezproblémového fungovania digitálnej autoškoly.

vložil: Rastislav Bernát počet komentáov: 0

Boli sme pri tom............. teda .....medzi novinkami v oblasti poľnohospodárskych strojov, počas dvojdňovej "doslova" poľnej výstavy Celoslovenských dní poľa 2016, ktorá bola veľkosťou výstavnej a predvádzacej plochy, ako aj počtom vystavovateľov najväčšou poľnou akciou na Slovensku. Každoročne ju navštívi niekoľko tisíc návštevníkov, predovšetkým z radov odbornej verejnosti.

vložil: Rastislav Bernát počet komentáov: 0

Na pozvanie vedenia firmy EKS Slovakia s.r.o a prepojenia univerzity s praxou, sa dňa 28.5.2016 Oddelenie dopravnej výchovy a služieb TF SPU v Nitre podieľalo na spríjemnení MDD 2016 priamo vo výrobnom podniku v priemyselnom parku. Deti zamestnancov podniku si príjemné aktivity vážne užívali :-)