Kontakt

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 01 Nitra
 

 

Prevádzka:

AUTOŠKOLA AKADÉMIA
Akademická 8
949 76 NITRA

IČO: 00397482
IČ DPH: SK2021252827
Obvodný úrad Nitra
Číslo živnostenského registra: 403-18890

mobil: +421 903 260 306
vedúci: +421 37 641 5796
sekretariát: +421 37 641 4653    
autoskola.akademia
autoskola.akademia
rastislav.bernat@uniag.sk
patricia.jancuskova@uniag.sk