Digitalizácia prevádzky autoškôl

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta prostredníctvom Oddelenia dopravnej výchovy a služieb v spolupráci so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl SR (SKVZA) so sídlom v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 22.1.2015 v kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zorganizovala seminár k digitalizácií prevádzky autoškôl v Nitrianskom kraji. Stretnutia sa zúčastnilo 76 výcvikových zariadení, ktoré boli oboznámení s európskym projektom digitalizácie prevádzky autoškôl a výcvikových centier a celkovým zvyšovaním kvality výučby v oblasti dopravy. Seminár viedol predseda SKVZA Jaroslav Prekop a s odbornými prednáškami k danej problematike vystupovali za MDVRR SR Ing. Martin Uhliar, Mgr. Jaroslav Ozimanič a Mgr. Tomáč Mésároš, ktorí podrobne prezentovali cieľ projektu, ktorý podporila EÚ a jeho postupné zavádzanie do praxe. Medzi čestnými hosťami boli vedúci Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (OCDPK) v Nitre Ing.   Miroslav Mikulášik, zamestnanec OCDPK Pavel Javorčík ďalej zástupca redakčnej komisie SKVZA František Solár.  Diskusia viedla k nedoriešeným detailom pri zavádzaní a aplikácií elektronického systému priamo do praxe, ďalej možnosťami obstarávania sledovacích jednotiek GPS vo výcvikových zariadeniach,  ako aj legislatívnym náležitostiam pri osobnej slobode záujemcov. Bolo predostreté nákladové zaťaženie výcvikových zariadení a s toho vyplývajúce nútené zvyšovanie cien za kurzy v autoškolách. Celkovo elektronizácia vo vyučovacom procese autoškôl má zefektívniť kontrolu nad jednotlivými schválenými výcvikovými zariadeniami a  prispieť k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu pri zodpovedajúcej cene kurzov.

Späť