Študenti TF SPU v Nitre v závode KIA Motors Slovakia s.r.o

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti TF SPU v Nitre dňa 6.3.2017 navštívili závod KIA Motors Slovakia s.r.o, s cieľom oboznámiť sa s výrobným závodom a jeho strediskami. Ďalej boli oboznámení s jeho filozofiou, so samotnou organizáciou a fungovaním ako aj víziou do budúcnosti. Študenti boli informovaní o vývoji závodu a jeho produkcií v školiacom stredisku v Tepličke nad Váhom, ďalej priamo navštívili výrobný závod, kde si na úvod osvojili  prácu v  strižni a lisovni, ďalej pokračovali prezentáciou vo zvarovni pri kompletizovaní karosérie, následne boli oboznámení s logistikou v lakovni a v poslednej fáze absolvovali prezentáciu montážnymi linkami až do finálnej časti linky, pri odozadní vozidla na ďalšie skúšky. Cieľom exkurzie vo výrobnom závode KIA bolo previazať teoretickú časť vyučovacieho procesu s praxou a rozšíriť všeobecný prehľad študentov v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku.

Späť