Autoškola AKADÉMIA je časťou organizačnej štruktúry Technickej fakulty ako Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (ODVS).Zameraním pracoviska ODVS je podieľať sa na vyučovacom procese prostredníctvom vybraných akreditovaných predmetov a prevádzkovaním podnikateľskej činnosť v rámci fakulty.

Hlavná činnosť ODVS je zameraná v prvom rade na vykonávanie kvalitných výcvikov žiadateľov o vodičské oprávnenia skupín AM, A1, A2, A,  B, BE, C, CE, D, DE a T, doškoľovacích kurzov pre skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE, T ako aj na osobitných výcvikov pre skupiny A2, A, B96, čo dokazujú štatistiky v hodnotení autoškôl v nitrianskom kraji. Táto činnosť je realizovaná v dvoch formách vyučovania, ako samostatné kurzy žiadateľov o vodičské oprávnenie pre mimoškolských záujemcov a kurzy vodičov realizované v rámci predmetu Konštrukcia a riadenie vozidiel pre všetky fakulty SPU, kde prihlásení študenti si svoje vedomosti môžu rozšíriť o praktické skúsenosti riadenia motorového vozidla s možnosťou získať vodičské oprávnenie príslušnej skupiny.

Gestorom a vyučujúcim predmetu Konštrukcia a riadenie vozidiel je Ing. Rastislav Bernát, PhD., ktorý zabezpečuje prednášky a spolu s Ing. Zoltánom Záležákom, PhD. a Ing. Ľubomírom Burešom aj cvičenia v priestoroch ODVS a cvičebniach SPU v Nitre.

ODVS v rámci spomínaných kurzov zabezpečuje teoretickú prípravu, odbornú praktickú výučbu vo forme jázd a praktickej údržby na príslušné vozidlo, ako aj doplňujúce výcviky žiadateľov a kondičné jazdy neskúsených vodičov. Výhodou je osvetlená vlastná cvičná plocha, kde si začiatočníci precvičia prvotné ovládanie príslušného vozidla a manévrovanie s vozidlom v rôznych namodelovaných situáciách. Takto upravený cvičný priestor žiaci s preukazom našej autoškoly môžu využívať aj súkromne na vlastnom aute so zodpovednou osobou mimo praktických jázd v autoškole.

 

V marci 2011 Oddelenie dopravnej výchovy a služieb – Autoškola AKADÉMIA získala certifikát člena Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl Slovenskej republiky.

V apríli 2011 sa kolektív Oddelenia dopravnej výchovy a služieb rozrástol o externých inštruktorov, ktorí sa podieľajú na kvalitnom výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie.

V decembri 2011 sme obohatili vozový park Oddelenia dopravnej výchovy a služieb o brzdený príves k osobným vozidlám (pre sk. BE).

V januári 2012 sme rozšírili registráciu autoškoly aj na skupinu BE.

V júni 2012 sme postupovali v rozšírení vozového parku o SUZUKI 650 Gladius - dvojkolesový krásavec pre najvyššiu skupinu A.

V apríli 2013 ďalší nový prírastok autoškoly YAMAHA 125 YBR perfektná motorka pre total nováčika  a srdcovečka mladých motorkárov.

NOVINKA: Od apríla 2013 zabezpečujeme teoretickú a praktickú výučbu v anglickom a maďarskom jazyku ako jediná autoškola v Nitre.

V októbri 2013 sme technickú základňu autoškoly zväčšili o nákup motorového vozidla Seat ALTEA XL,

Vo februári 2014 sme výučbu rozšírili o nový motocykel HONDA CB 600F - biely anjelik s krídlami pre Vaše potešenie z jazdy pre kurzy A2, a osobitný výcvik A2.

V marci 2014 pribudol medzi naše štvorkolesové tátoše CITROEN JUMPER, na ťahanie veľkých prívesov, a nové vodičské skupiny.

V marci 2014 sme rozšírili registráciu autoškoly aj na skupinu A2, osobitné výcviky A2, A a vykonávanie dopravnej výchovy obyvateľstva.

V máji 2014 sme obnovili vodorovné značenie a vytvorili nové dopravné situácie na vlastnom osvetlenom autocvičisku.

V máji 2015 sme vozidlový park inovovali o AUTO ROKA 2015 - Škodu FABIA III.

V roku 2016 sme inovovali vozidlový park o 2ks FABIA III.

V roku 2017 sme rozšírili vozový park o PEUGEOT BOXER

V roku 2017 sme inovovali prívesy O1 a O2 (pre skupiny B, B96 a BE)

V roku 2017 sme inovovali nové dopravné situácie a tréningové dráhy autocvičiska.

V roku 2018 sme zakúpili nákladné vozidlo IVECO (pre výcvik na skupinu C, CE)

V roku 2019 sme rozšírili vozový park o Fabiu III

V roku 2020 sme rozšírili vozový park o krásnu YAMAHU 125YS

V roku 2020 sme začali školiť vodičov profesionálov - KKV školenia

V roku 2023 sme vozový park inovovali Autobusom IRISBUS CROSSWAY