Autoškola prešla od roku 2010 viacerými organizačnými zmenami, ktoré nadväzovali na kvalitnú výučbu predchádzajúcich pracovníkov. Do pôvodných vyučovacích priestorov KS11 počet (miest 28), LAB 2 - údržba (miest 7), J3 (miest 134),  v areály autoškoly bola zavedená digitalizácia vyučovacieho procesu a boli vytvorené nové vyučovacie priestory pre kvalitnejšiu kontaktnú výučbu LAB 1 (miest 36) a miestnosť KS 7 (miest 9). V roku 2014 bola schválená nová moderná cvičebňa MF 35 (miest 22).