Skupina BE (B96)

Minimálny vek: 18 rokov

Poplatok za skúšku (kolky):  50 € (opakovaná skúška 12,50 €)

 

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny BE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny BE.

 

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

 

B96

Vozidlá skupiny B doplnené prívesom s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde maximálna prípustná hmotnosť tejto súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg“.