OTVORENIE ONLINE KURZU
18.03.2021 16:00

OTVORENIE ONLINE KURZU
30.03.2021 16:00

Aktuality

napísal (počet komentárov: 0)

OPATRENIA V AUTOŠKOLE v roku 2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona  vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 77/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf, 212 kB).

Praktický výcvik v autoškole, školiacich strediskách inštruktorov autoškôl a školiacich strediskách KKV je s účinnosťou od 19. decembra 2020 pozastavený.  

Výučbu teórie môže vykonávať iba autoškola podľa § 34a vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dištančnou formou alebo e-learningom v JISCD v rozsahu 100 %).

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR je od 19. decembra 2020 pozastavený aj výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

 

napísal (počet komentárov: 0)

VÝUČBA S OPATRENIAMI

Teórie v autoškole stále prebiehajú online. Trenažér a praktické jazdy môžu prebiehať s potvrdením o negatívnom teste COVID-19, po zmeraní teploty, s rúškom na tvári a dezinfekciou rúk pri vstupe do vozidla. Spolu to zvládneme. Chráňte seba i nás.

VYHLÁŠKA 16/2020

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

§ 1 Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) az) zákona sa v období od 2.novembra 2020 05:00 hod. do 9.novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1.novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2.novembra 2020 do 9. novembra 2020,

e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15.októbra 2020,

 

napísal (počet komentárov: 0)

Zrušenie skúšok z odbornej spôsobilosti - PZ SR

Na základe informácie z dňa 23.10.2020 a príkazu PPZ sa všetky skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie nevykonávajú až do odvolania. Prihlášky na skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie sa až do odvolania nepreberajú. S platnosťou od 24.10.2020.

napísal (počet komentárov: 0)

NÚDZOVÝ STAV A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Vláda vyhlásila 30.9.2020 na Slovensku núdzový stav a od 24. októbra do 1. novembra 2020 bol vyhlásený zákaz vychádzania s niektorými výnimkami. Zároveň sa od 26. októbra do 27. novembra zatvárajú školy okrem detských jaslí, materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Školy od pondelka 26. októbra 2020 do piatka 27. novembra 2020:
Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu
Výnimky majú len detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA: CELÁ SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 (okrem Oravy a Bardejova)  

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:
      - v čase od 1.00 do 5.00 h
      - cesta na testovanie
      - cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy
      - najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt
      - pobyt v prírode (v okrese bydliska)
       - dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

Nasledujúce dva víkendy  - plošné testovanie na celom území SR.

Na základe vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania Autoškola Akadémia zabezpečuje všetky teoretické prípravy žiadateľov dištančnou formou (prostredníctvom MS Teams prípadne individuálnymi konzultáciami všetkých foriem).

napísal (počet komentárov: 0)

Najnovšie platné hygienické opatrenia - COVID 19 (od 15. októbra 2020)

RÚŠKA:

- od 15. októbra do odvolania platí povinnosť nosiť rúško v interiéri, prostriedkoch hromadnej dopravy a exteriéri v intraviláne obce a mesta
- nebudú povinné pri výkone športu v exteriéri
- nebudú povinné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov
- pre deti do 6 rokov nie sú povinné, ale dôrazne odporúčané
- výnimku z nosenia rúšok budú mať žiaci  so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
- výnimku majú aj fotografované osoby, nevesta a ženích pri sobáši
- výnimky majú aj tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, umelci a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu a zamestnanci, ktorí sú na pracovisku sami

Autoškoly:

- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov
- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)

aktuálne opatrenie ÚVZ SR k hromadným akciám a prevádzkam:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf