OTVORENIE KURZU
30.06.2020 16:00

OTVORENIE KURZU
09.07.2020 16:00

OTVORENIE KURZU
21.07.2020 16:00

Aktuality

napísal (počet komentárov: 0)

Opatrenia autoškoly od 10. júna 2020 od 6.00 h do odvolania.

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

  • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
  • praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,
  • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
  • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).
  • Zároveň podľa opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4738/2020 (.pdf, 160 kB)  sa odporúča, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.​​

    Naďalej tiež platí, že na prevádzky autoškôl sa nevzťahuje povinnosť uzatvoriť prevádzky v nedeľu.

napísal (počet komentárov: 0)

Dlžka trvania kurzu vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Dĺžka vodičského kurzu v autoškolách

Vzhľadom na opatrenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemožno vykonávať vodičské kurzy v autoškolách. Preto, ak v dobe opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, resp. v súvislosti s nimi, dôjde k situácii, že účastník vodičského kurzu nemôže ukončiť vodičský kurz do 12 mesiacov od začatia vodičského kurzu tak, ako to stanovuje § 8 ods. 1 vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutné prihliadať na vzniknutý stav, ako na situáciu "vis maior" (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Lehota tak počas tohto obdobia (obdobie vyhlásených opatrení) neplynie a predlžuje sa o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

napísal (počet komentárov: 0)

Preventívne opatrenia autoškoly v súvislosti so šírením koronavírusu

V súvislosti zo šírením koronavírusu Vás chceme informovať o obmedznom režime fungovania Autoškoly Akadémia.

Autoškola Akadémia na základe príkazu rektorky zrušila kontaktnú teoretickú a praktickú výučbu od 9.3. do odvolania. Taktiež boli zrušené všetky termíny záverečných skúšok PZ SR určené do 31.3. 2020. Zrušené termíny budú preložené podľa ďalších pokynov PZ SR na ďalšie obdobie po  stabilizovaní situácie s koronavirusom.

Z následného Nariadenia vlády SR zo dňa 15.3.2020 je prevádzka Autoškoly Akadémia zatvorená na 14 dní. Konzultácie, prihlášky a žiadosti do autoškoly  na udelenie vodičských oprávnení je možné posielať elektronicky: rastislav.bernat@uniag.sk, prípadne na WatsApp alebo Messenger Autoškola Akadémia (0903260306). Následne Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.

napísal (počet komentárov: 0)

Prianie do Nového roku 2020

Kolektív autoškoly praje všetkým svojím priaznivcom a budúcim uchádzačom v Novom roku 2020 veľa zdravia, šťastia lásky, pracovné úspechy a hlavne veľa kilometrov bez nehody.

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti TF SPU v Nitre  navštívili závod KIA Motors Slovakia s.r.o, s cieľom oboznámiť sa s výrobným závodom a jeho strediskami. Cieľom exkurzie vo výrobnom závode KIA bolo previazať teoretickú časť vyučovacieho procesu s praxou a rozšíriť všeobecný prehľad študentov v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku.