OTVORENIE ONLINE KURZU
12.01.2022 16:00

OTVORENIE ONLINE KURZU
26.01.2022 16:00

OTVORENIE ONLINE KURZU
09.02.2022 16:00

Aktuality

napísal (počet komentárov: 0)

Krásne prežitie vianočných sviatkov

Kolektív autoškoly praje všetkým čo čítajú tieto riadky krásne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších. Sviatky plné pokoja, radostí a hlavne zdravia....

napísal (počet komentárov: 0)

Výučba v autoškole opäť pokračuje......

Výučba v autoškole opäť pokračuje na základe opatrení z vyhlášky 186/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Žiaci v autoškole, ktorí mali naplánované skúšky a ktorí mali kurz dojazdiť  budú vybavený prednostne. Následne budeme plánovať žiakov všetkých ostatných kurzov podľa prihlásenia sa do kurzu v čase COVID-19 opatrení.

Vyhláška 186/2021

§ 2

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku4) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,

b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,

d) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,

e) zabezpečiť aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúškach na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

napísal (počet komentárov: 0)

Študenti TF SPU v Nitre v závode KIA Motors Slovakia s.r.o

Študenti TF SPU v Nitre  navštívili závod KIA Motors Slovakia s.r.o, s cieľom oboznámiť sa s výrobným závodom a jeho strediskami. Cieľom exkurzie vo výrobnom závode KIA bolo previazať teoretickú časť vyučovacieho procesu s praxou a rozšíriť všeobecný prehľad študentov v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku.

napísal (počet komentárov: 0)

Seminár SKVZA a ODVS TF SPU v Nitre - JISCD Digitálna autoškola JISCD

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl v spolupráci s ODVS TF SPU v Nitre, zorganizovala dňa 4.3.2017 seminár k JISCD - Digitálna autoškola, Aktívna účasť jednotlivých členov výrazne prispela k odbornosti seminára a k bližiemu dosiahnutiu cieľa bezproblémového fungovania digitálnej autoškoly.

napísal (počet komentárov: 0)

CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA 2016

Boli sme pri tom............. teda .....medzi novinkami v oblasti poľnohospodárskych strojov, počas dvojdňovej "doslova" poľnej výstavy Celoslovenských dní poľa 2016, ktorá bola veľkosťou výstavnej a predvádzacej plochy, ako aj počtom vystavovateľov najväčšou poľnou akciou na Slovensku. Každoročne ju navštívi niekoľko tisíc návštevníkov, predovšetkým z radov odbornej verejnosti.