OTVORENIE KURZU
28.11.2023 16:00

OTVORENIE KURZU
07.12.2023 16:00

Aktuality

napísal (počet komentárov: 0)

Autoškola AKADÉMIA a EKS Slovakia s.r.o

Na pozvanie vedenia firmy EKS Slovakia s.r.o a prepojenia univerzity s praxou, sa dňa 28.5.2016 Oddelenie dopravnej výchovy a služieb TF SPU v Nitre podieľalo na spríjemnení MDD 2016 priamo vo výrobnom podniku v priemyselnom parku. Deti zamestnancov podniku si príjemné aktivity vážne užívali :-)

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodný deň detí TF 2016

Technická fakulta pod vedením prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. v spolupráci s vedením COOP Jednota, spotrebné družstvo a inými spoločnosťami pripravila dňa 3.6.2016 dopravno - hravý deň pre deti zamestnancov SPU ako aj deti materských a základných škôl. Akcia prebiehala od 8:30 do 18:00 hod. a zúčasnilo sa približne 500 detí materských a základných škôl. Poďakovanie patrí predovšetkým zúčastneným za super atosféru ako aj priateľom, ktorí akciu podporili.

napísal (počet komentárov: 0)

Súťaž - Leto v Autoškole AKADÉMIA 2015

Počas Autosalónu-autoshow 2015 v Nitre dňa 9.10.2015 bol dekanom Technickej fakulty vyžrebovaný výherca Letnej súťaže o vodičský kurz. Výhercom je Zuzana Németová z Nitry, ktorá si z rúk dekana TF SPU v Nitre prevzala symbolický výherný kupón.

Vedenie Technickej fakulty ako aj celý kolektív autoškoly Akadémia srdečne blahoželajú k výhre a prajú veľa kilometrov bez nehody.

napísal (počet komentárov: 0)

Dopravné MDD 2015 na TF SPU v Nitre

Technická fakulta SPU v Nitre zorganizovala spolu s vedením COOP jednota Slovensko,  dňa 29.5 2015 pre deti zamestnancov SPU ako aj materské a základné školy v Nitre  Dopravné MDD 2015. Slávnostná akcia bola v priestoroch Autoškoly AKADÉMIA, kde detičkám program spestrili inštruktori autoškoly jazdou na autách, traktory a motocykloch.

napísal (počet komentárov: 0)

Digitalizácia prevádzky autoškôl

Technická fakulta prostredníctvom Oddelenia dopravnej výchovy a služieb v  spolupráci so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl SR (SKVZA) so sídlom v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 22.1.2015 v kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zorganizovala seminár k digitalizácií prevádzky autoškôl v Nitrianskom kraji.